BOTHA in Southern Africa

BOEKE NAGEVORS / BOOKS RESEARCHED

|Afstammelinge|                   |Descendants|                

Lys van Boeke / List of Books

Titel / Title Skrywer / Author
1600 - 1900 Pretorius oor drie eeue M.E. Pretorius
A Proper Degree of Terror B. Maclennan
Afrikaanse Familiename G.S. Nienaber
Afrikaners in die Vreemde C.J. Scheepers Strydom
Agter die Magalies B.K. de Beer
Blake Families in Suid-Afrika 1820 - 1895 Verona Blake
Boerepioniers van die Sandveld M.H.D. Smith
British Families in South Africa C. Pama
British Settlers in Natal 1824 - 1857 Various (Compiled by S. O'Byrne Spencer)
British Residents at the Cape 1795 - 1819 Peter Philip
Bydraes tot die Genealogie van ou Afrikaanse Families J. Hoge
Cape Directory E. Rosenthal
Cape Dutch Houses and Farms C. de Bosdari
De Afkomst der Boeren H.T. Colenbrander
Der Kulturanteil des Deutschtums am Aufbau des Burenvolkes Werner Schmidt
Dictionary of South African Biography Various
Die Bosmans van Suid-Afrika 1707 - 1965 Sita de Kock
Die Büchner Verhaal Amédée Büchner
Die Cronjès van die Biggarsberg J. H. Langenhoven
Die du Plessis Familieboek N. A. Coetzee
Die du Vinage Familie in Suid-Afrika Pieter du Vinage
Die Familie Van der Walt in Suid-Afrika C.M., E.J. & T.S.P. van der Walt
Die Groot Afrikaanse Familienaamboek C. Pama
Die Hattingh-Familie in Suid-Afrika W.H.J. Hattingh
Die Kaapse Patriotte C. Beyers
Die Labuschagnes . . . Waarvandaan en waar het hulle meetsnoere geval ? F.J. Labuschagne
Die Malans van Suid-Afrika H., D.G. & J.D. Malan
Die Myburghs van Suid-Afrika P.A. Myburgh
Die Nasate van die Rynse Sendelinge in Suid-Afrika Linda Zöllner
Die Nienabers van Suidelike Afrika G.S. & E.M. Nienaber
Die Rautenbach-familie, meer in besonder die nageslag van Georg Frederik Rautenbach (1798 - 1876) Verskeie / Various
Die Retief-familie in Suid-Afrika Dr. P.J. Retief
Els - nageslag van Cornelis Wilhelmus Els, gebore 18-9-1793 Quarta Pretorius
Encyclopaedia Britannica Verskeie / Various
Encyclopaedia of Southern Africa E. Rosenthal
Familia Raubenheimer Denis Raubenheimer
Families, Familiename en Familiewapens J.A. Heese, G.S. Nienaber & C. Pama
Genealogieë van die Afrikaner Families in Natal B. Cilliers
Genealogies of Old South African Families C.C. de Villiers & C. Pama
General Louis Botha - A Biography Johannes Meintjes
Geslagregister van die Badenhorst-familie in Suid-Afrika F.J. & M.J. Badenhorst
Geslagsregisters van ou Kaapse families C.C. de Villiers & C. Pama
Handleiding vir Genealogiese Navorsing in Suid-Afrika R.T.J. Lombard
Henning, 'n Geslagsregister O.J. Henning
Herkoms en Genealogie van enkele Schoemansdalse Families J. van den Bos
Hugenotebloed in ons Are J.G. le Roux
Kalm maar Koppig - Die Familie Boje an aanverwante Families J.G. Boje
Middleton en sy Mense W.A. Muller
Ons Halfeeu in Angola (1880 - 1928) P.J. van der Merwe
Oorsprong en Betekenis van Nederlandse en Duitse Familiename J.D.A. Krige
Pretorius oor drie eeue M.E. Pretorius
Slagtersnek en sy Mense J.A. Heese
Slaves and Free Blacks at the Cape A.J. Böeseken
South African Genealogies J.A. Heese & R.T.J. Lombard
South African Surnames E. Rosenthal
Stamboom van Gerrit van Vuren J.P.J. van Vuren
Stamregister van die Familie Bodenstein P.J. Coertze
Stamregister van die Familie van der Walt - Geskiedenis en Genealogie 1727 - 1998 A.J. & C.M. van der Walt
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek Verskeie
Suid-Afrikaanse Geslagregisters J.A. Heese & R.T.J. Lombard
The Boshoff Family Diane Scogings
The Heidelbergers of the Boer War Ian Uys
The Old Houses of the Cape Hans Fransen & Dr. Mary Cook
The Secluded Valley A. Böeseken & M. Cairns
The Story of Melsetter Shirley Sinclair
The Voortrekkers - The Story of the Great Trek and the making of South Africa . . . Johannes Meintjes
Uys Familie Register J.R. Uys
Van Reenen, Van Renen, Vanrenen Familie/Family 1722 - 1994 J.D. van Renen
Voortrekkers van Suidwes Dr. Gustav S. Preller
Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 J. C. Visagie